Tipset 14/10
2017-10-13 09:59
 
Tipset 30/9
2017-09-29 10:45
 
Tipset
2017-09-22 09:16
Klicka på bilderna(3st)så blir dom större. 
OKTOBER PROGRAMMET.
2017-04-04 10:23


5/10 Anne-li Ödvall   Sång och musik

12/10 Anna-Karin Skatt  Framtidens Tidaholm

19/10 Arne Lundgren  Gamla bilar och markiser

26/10 Lars Hjerten  Hellidens folkhögskola

Välkommen!

TA MED EN KAMRAT TILL VÅRA TRÄFFAR OCH SPRID PROGAMMEN TILL DINA BEKANTA
Årsmötet
2017-03-20 16:35

Årsmöte​​​

Gamla giffare

Torsdag den 16 mars 2017 i Klubbstugan

 

1

Årsmötet öppnas - Parentation över avlidna medlemmar.  

Ordf Jan Jakobsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Härefter pålystes en tyst minut för att hedra avlidna medlemmar under året.

 

2

Godkännande av förslag till dagordning, och behörigt utlysande.

Årsmötet godkände förslaget till dagordning och godkände att mötet behörigt utlysts.

 

3

Val av mötesfunktionärer

A) Val av ordförande för årsmötet 2017

     Till ordförande valdes Sven Sandrén

B) Val av sekreterare för årsmötet. 

     Till sekreterare valdes Ove Skatt

C) Val av justerande

     Till att justera årsmötets protokoll valdes:

     Arne Adamsson och Arne Skatt

 

4

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2016.

Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret presenterades

Årsmötet framför en eloge till styrelsen för den omfattandeverksamhetsberättelsen

 

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2016.

 

5

Ekonomi och Revisorernas berättelse

Jan Jakobsson redogjorde för ekonomin inom föreningen, ett plusresultat redovisades på 34483 kr. Gamla giffare har en god likviditet

Ordf tackar för redogörelsen

 

6

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2016

Årsmötet beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7

Val av ordförande för 1 år.

Till ordförande för år 2017 valdes Jan Jakobsson

 

8

Val av 4 styrelseledamöter på 2 år. 

Årsmötet beslutar:

Omval på 2 år : för Ove Skatt, Stig Eriksson, och Leif Bergåker

 

 

9

Funktioner utanför styrelsen

Årsmötet beslutar att utse:

A ) -festkommitte

Till styrelsen

B ) -kommitte torsdagsträffen

Programansvariga : Sten-Åke Bergman, Bo Karlsson, Åke Lundgren, Sven Sandren, Erik Bengtsson.

Kökspersonal : Stig Eriksson, Gösta Gabrielsson, Uno Larsson

 

 

10

Val av revisor och suppleant

Årsmötet beslutar att utse:

Dan Andersson och Erik Fredriksson

 

11

Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet fastställer medlemsavgiften oförändrad 200 kr/ medlem

 

12

Val av valberedning på 1 år 

Styrelsens uppdrag

 

13

Förslag till arbetsplan

Fortlöpande och underhåll.

 

14 

Avslutning av årsmötet.

Ordf tackade alla och de personer som lagt ned ett omfattande arbete med klubbstugans renovering efter branden.

 

Ordf avslutade årsmötet.

 

 

 

Ove Skatt.                                                ​Justerande

Sekreterare.                                    

 

                                                         

 

 

Sven Sandren.                                    Arne Skatt      ​ Arne Adamsson

Ordförande                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Torsdagsträffen
2017-01-17 08:39
Torsdagen den 19 januari kl 09,00 startar vi upp vårsäsongens torsdagsträffar.

Välkomna!
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Tidaholms G&IF, 24/10 06:58 
Tidaholms G&IF, 20/10 06:49 
Tidaholms G&IF, 13/10 11:19 
Tidaholms G&IF, 09/10 16:12 
 
 
Köper ditt virke ! Ring 070-6254421